Raport
zrównoważonego
rozwoju 2021

Struktura i wyniki finansowe

GRI:
  • 102-10
  • 102-18
  • 102-32
  • 102-45
  • 201-1

Struktura organizacyjna De Heus w Polsce składa się z 8 pionów. Dyrektorzy każdego z nich oraz Prezes Zarządu tworzą grupę zarządzającą (Management Team).

Prezesem Zarządu od 2017 r. jest Adam Zaleski.

Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przygotowanie naszego raportu jest Pion Rozwoju i Technologii. Zagadnienia związane z ESG (ang. Environmental, Social and Governance) znajdują się natomiast w obszarze każdego z pionów.

 

 

deheus-grafiki-jr-struktura deheus-grafiki-jr-struktura

W 2021 r. sfinalizowaliśmy połączenie ze spółką Golpasz S.A.

Golpasz, firma z ponad 50-letnią tradycją, przez wiele lat był liderem w żywieniu indyków w Polsce centralnej i wschodniej.

Transakcja wpisuje się w strategie rozwoju obu spółek związane z dostarczaniem polskim hodowcom nowatorskich rozwiązań w obszarze żywienia zwierząt. Fuzja firm to połączenie wyspecjalizowanej wiedzy, doświadczenia i możliwości produkcyjnych dwóch przedsiębiorstw.

Dzięki temu hodowcy współpracujący z firmą De Heus i uprzednio z firmą Golpasz otrzymali dostęp do jeszcze bardziej jakościowych, innowacyjnych i efektywnych rozwiązań, które mają za zadanie wspierać ich biznesy.

Wkład, jaki wnosimy w zrównoważoną produkcję żywności i rozwój polskiego rolnictwa, będzie jeszcze bardziej widoczny!

Dbamy także o transparentność w naszych finansach, dlatego prezentujemy wyniki finansowe De Heus w 2021 roku:

tys. PLN
A Przychody ogółem (A) 3 239 533
B Koszty operacyjne 2 957 232
Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze 93 151
Płatności na rzecz inwestorów (dywidenda) 1 704
Płatności na rzecz państwa (podatki) 24 693
Inwestycje społeczne (darowizny i inwestycje na rzecz społeczeństwa) 940
A-B WARTOŚĆ EKONOMICZNA ZATRZYMANA 161 813

 

Nie przygotowujemy skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Jednostką sporządzającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe na poziomie grupy kapitałowej, w której skład wchodzi De Heus Sp. z o.o. jako jednostka zależna, jest Koninklijke De Heus B.V. z siedzibą w Holandii.

Wyniki wyszukiwania