Raport
zrównoważonego
rozwoju 2021

Misja i wizja

Nasza misja

więcej niż pasze, dbając o jakość, transparentność i współpracę w zrównoważonej produkcji żywności.

firmą rodzinną działającą w branży żywienia zwierząt.

produkcję bezpiecznej i zdrowej żywności poprzez dostarczanie paszy najwyższej jakości i codzienną współpracę z hodowcami oraz zachęcanie naszych klientów do rozwoju i innowacji w całym łańcuchu produkcyjnym żywności.

W De Heus robimy więcej niż pasze, dbając o jakość, transparentność i współpracę w zrównoważonej produkcji żywności. Jako firma rodzinna działająca w branży żywienia zwierząt wspieramy produkcję bezpiecznej i zdrowej żywności. Osiągamy to, zachęcając naszych klientów – producentów mięsa, ryb, mleka i jaj – do rozwoju oraz innowacji w całym łańcuchu produkcji żywności.

dasdsda dasdsda

Nasza wizja

być ważnym i znaczącym ogniwem procesu zrównoważonej produkcji żywności poprzez dynamiczny i trwały rozwój oraz wykorzystanie potencjału, jaki daje współpraca z każdym segmentem gatunkowym.

kluczowym elementem skuteczności biznesu jest zapewnienie bezpieczeństwa klientom i pracownikom. Chcemy, aby wiedza i doświadczenia, które stoją za każdym naszym produktem, przyczyniały się do zrównoważonego rozwoju rolnictwa i poprawy dobrostanu zwierząt oraz przekładały się na zyski klientów i naszej firmy.

otwarci na współpracę, szanujemy uzgodnione standardy i zasady pracy oraz komunikujemy się otwarcie, odważnie udzielając sobie nawzajem informacji zwrotnej, zarówno wewnątrz firmy, jak i w ramach współpracy z każdym partnerem biznesowym. Współpraca jest bowiem kluczem do zrównoważonego rozwoju.

Wyniki wyszukiwania