Raport
zrównoważonego
rozwoju 2021

Nasi interesariusze

GRI:
  • 102-40
  • 102-42
  • 102-43
  • 102-44

Na co dzień budujemy relacje z wieloma interesariuszami. W kontaktach z nimi stawiamy na transparentność, uczciwość, szczerość oraz wzajemny szacunek i etyczną współpracę.

NASI INTERESARIUSZE

deheusgrafikiinteresariusze deheusgrafikiinteresariusze

Aby poznać potrzeby i oczekiwania naszych interesariuszy, odpowiedzieć na nie, a także ocenić możliwość współpracy, przeprowadzamy zaawansowane badania:

NPS (Net Promoter Score)

3 razy w roku wśród współpracujących z nami hodowców.

Ma ono na celu zmierzenie poziomu satysfakcji klientów oraz umożliwienie im oceny różnych aspektów działalności De Heus, w tym obsługi klienta, jakości produktów, zadowolenia z technicznych i finansowych warunków współpracy. Badanie umożliwia nam systematyczne wypracowanie i wdrażanie rozwiązań, które poprawią satysfakcję klientów i jakość naszej wzajemnej współpracy.

eNPS (Employee Net Promoter Score)

dotyczące zadowolenia i satysfakcji pracowników.

Na jego podstawie podejmujemy działania na rzecz wzrostu satysfakcji naszych pracowników. Badanie jest powtarzane raz w roku we wszystkich spółkach De Heus na całym świecie.

INNE BADANIA INTERESARIUSZY

Określające potrzeby konkretnych grup klientów oraz konsumentów

Nasz pierwszy raport

Mamy
poczucie dużej odpowiedzialności, którą wzięliśmy na siebie, jako lider w branży żywienia zwierząt.

Chcemy
komunikować się z naszymi interesariuszami w sposób otwarty i przejrzysty, aby mieli oni pewność, że dbamy o zrównoważoną i bezpieczną produkcję żywności w trosce o rozwój rynku dzisiaj i dla przyszłych pokoleń.

Zdecydowaliśmy się
opublikować nasz pierwszy raport zrównoważonego rozwoju za 2021 rok. Jego zakres tematyczny określiliśmy m.in. na podstawie badania opinii naszych interesariuszy przeprowadzonego w 2022 r.

Wyniki wyszukiwania