Raport zrównoważonego rozwoju 2022

Nasze wartości

GRI
  • 2-23

Dbamy Dbamy o o uczciwość, uczciwość, sprawiedliwość sprawiedliwość i i szczerość szczerość we we wszystkich wszystkich dziedzinach, dziedzinach, w w których których prowadzimy prowadzimy działalność. działalność.

Dzięki produktom De Heus, a także dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu pomagamy klientom rosnąć. Działamy według pięciu zasad, które jednocześnie stanowią obietnicę udanej współpracy. Zasady te czynią nas siłą napędową postępu.

5 filarów De Heus

Jesteśmy przedsiębiorcami i pracujemy dla przedsiębiorców. Dlatego wiemy, że ciężka praca i nieustanna czujność napędzają działania naszych klientów, a dostrzeganie szans i ich wykorzystywanie są niezwykle ważną częścią każdego przedsięwzięcia.

Codziennie wspieramy naszych klientów, pomagając im iść do przodu. Innowacje, znajomość aktualnych trendów rynkowych, gotowość do pomocy w podjęciu rozwojowych decyzji – to tylko część tego, co oferujemy.

Dostarczamy składniki do możliwie najbardziej efektywnej i zrównoważonej produkcji białka. Dbamy o jakość produktów na każdym etapie.

Jest to dla nas priorytet i powód do dumy.

Oferujemy hodowcom pasze dopasowane do ich indywidualnych potrzeb, zapewniając optymalną wydajność produkcji oraz efektywność biznesową na fermach.

Każde nasze działanie przekłada się na wyniki biznesowy firmy i klientów – to nasz wspólny sukces.

Nie ustajemy w wysiłkach, by wykorzystywać nasz potencjał. Staramy się przekraczać własne ograniczenia i stale doskonalimy działania – ulepszamy metody, kształcimy się, wyszukujemy wyjątkowe rozwiązania, polepszamy pracę i wyniki. Dążymy do doskonałości.

Wyznaczamy własne priorytety i sami decydujemy o kierunkach naszych działań.

Każdy hodowca jest dla nas ważny. Jesteśmy niezależnym partnerem – dbamy o potrzeby klientów oraz dostarczamy im to, co najlepsze: doskonałe produkty i szeroko pojęte doradztwo żywieniowe i biznesowe. Wszystko to w oparciu o szczerość i współpracę.

Sposób prowadzenia działalności ma dla nas wielkie znaczenie.

Nie tylko, by chronić naszą reputację, lecz także by w dłuższej perspektywie tworzyć wartość dodaną dla naszych klientów, partnerów, społeczności, w których działamy oraz środowiska wokół nas. Ogólne wytyczne dla prowadzenia działalności opisane są w „Zasadach Biznesowych De Heus” Leżą one u podstaw wszystkich podejmowanych decyzji i wyznaczają sposób postępowania we wszystkich obszarach, od obowiązków, poprzez kwestie związane z umowami i zobowiązaniami, przez sankcje i embarga, po działania wobec społeczności lokalnych. Za przekazanie, wdrażanie zasad i dodatkowych wytycznych oraz zapewnienie ich stosowania odpowiedzialna jest grupa zarządzająca.

W każdym aspekcie naszej działalności kierujemy się uczciwością i postępujemy w sposób etyczny. Szanujemy prawo i interesy pracowników, klientów, konsumentów, partnerów, dostawców, a także dobro zwierząt oraz środowiska. Wspólnie dążymy do osiągania satysfakcjonujących wyników – siła relacji, organizacji i łańcucha produkcji leży nie tylko w jakości współpracy wewnątrz organizacji, ale także we współpracy z partnerami zewnętrznymi. Trwałe relacje z naszymi pracownikami, klientami i partnerami stanowią trzon firmy De Heus.

Wyniki wyszukiwania