Raport
zrównoważonego
rozwoju 2021

Ochrona zdrowia

W ramach dbałości o zdrowie pracowników organizujemy badania profilaktyczne związane z obszarem zawodowym.

GRI:
  • 403-6
  • 403-7

W 2022 roku objęliśmy wszystkich zatrudnionych w De Heus dodatkową, prywatną opieką medyczną.

We wcześniejszych latach organizowaliśmy Dni Zdrowia dla pracowników, które obejmowały m.in. wykłady i doradztwo w zakresie zdrowego stylu życia i ergonomii pracy. Niestety w okresie pandemii musieliśmy wstrzymać projekt z uwagi na szereg wprowadzonych restrykcji, w tym zakaz organizacji spotkań stacjonarnych. Planujemy wznowienie programu w 2023 roku.

Wprowadzamy także działania ochronne i prewencyjne w trosce o zachowanie bezpieczeństwa produkcji i transportu.

Nasze procedury wykraczają ponad standardowy zakres czynności bioasekuracyjnych.

Zależy nam, aby nasi partnerzy biznesowi zachowali komfort wynikający z bezpieczeństwa prowadzenia hodowli.

Chcieliśmy maksymalnie ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa ptasiej grypy oraz afrykańskiego pomoru świń.

W przypadku wizyt u klientów obowiązywały szczególne zasady bezpieczeństwa, a pracownicy otrzymali niezbędne środki ochrony indywidualnej.

W zakładach produkcyjnych De Heus zostały wprowadzone działania obejmujące w szczególności:

  • dezynfekowanie paszowozów dostarczających pasze dla drobiu oraz bezwzględne przestrzeganie zasady stosowania środków ochrony indywidulanej przez kierowców każdorazowo przy wjeździe i wyjeździe z fermy;
  • stosowanie mat lub wanien dezynfekujących we wszystkich ciągach komunikacyjnych w wytwórniach pasz;
  • poddawanie paszowozów powracających po transportach pasz na tereny występowania ptasiej grypy (obszary zapowietrzone i zagrożone) myciu i zewnętrznej dezynfekcji w przystosowanej do tego myjni;
  • zakaz wizyt pracowników De Heus w gospodarstwach, w których wykryto ogniska ptasiej grypy.

Wyniki wyszukiwania