Raport
zrównoważonego
rozwoju 2021

System zarządzania i służby BHP

Jednym z naszych priorytetów jest zapewnianie bezpiecznego i higienicznego środowiska dla wszystkich pracowników De Heus oraz kontrahentów i gości naszych jednostek biznesowych.

GRI:
 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 403-1
 • 403-3
 • 403-8
 • 403-9
 • 403-10

Wymagania prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy wdrożyliśmy w formie wewnętrznych regulacji. Nadrzędnym dokumentem z tego zakresu jest w De Heus regulamin pracy.

Systemem zarządzania BHP objęci są wszyscy nasi pracownicy, a powiązane z nim dokumenty są dostępne na naszym wewnętrznym portalu.

Przypisane do poszczególnych stanowisk i zagrożeń instrukcje regulują m.in.:

 • nadzorowanie środowiska pracy;
 • szkolenie pracowników w kwestiach związanych z BHP;
 • zasady przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego;
 • postępowanie w sytuacjach kryzysowych.

Podczas programu wdrożeniowego nowi pracownicy otrzymują informacje o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w naszych zakładach. Szkolenia obejmują również podwykonawców, którym ponadto przekazywana jest broszura Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa De Heus.

Wszyscy mamy prawo i obowiązek pracować bezpiecznie – chronić nie tylko siebie, lecz także wszystkich wokół nas. Dlatego działamy proaktywnie: zwracamy uwagę na sytuacje potencjalnie niebezpieczne lub niekorzystne dla zdrowia i je zgłaszamy.

deheus-grafiki_Sluzba-BHP deheus-grafiki_Sluzba-BHP

Działania na poziomie całej firmy prowadzi główny specjalista ds. BHP oraz specjalista ds. BHP w siedzibie De Heus w Łęczycy. Wspierają ich lokalni pracownicy służby BHP obecni w każdej jednostce.

W celu identyfikacji oraz minimalizacji ryzyka prowadzimy coroczne audyty z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracowników angażujemy w działania na rzecz bezpieczeństwa za pośrednictwem rozmów na ten temat, formularzy ewaluacji zagrożeń oraz konsultując z nimi wprowadzane środki ochrony zbiorowej i indywidualnej. Co miesiąc kierownicy wytwórni są informowani o bieżących działaniach służby BHP.

Zagrożenia, które stwarzają ryzyko poważnych obrażeń, opisane są w naszych instrukcjach do prac szczególnie niebezpiecznych.

WYPADKI ZGŁOSZONE W 2021 R.

13

wypadków przy pracy

0

wypadków śmiertelnych

1

wypadek ciężki (zakończony amputacją)

1,9

wskaźnik wypadkowości*

0

zgłoszeń z tytułu chorób zawodowych

* Liczony jako liczba wszystkich wypadków/łączny czas przepracowany przez wszystkich pracowników (pełno- i niepełnoetatowych) w 2021 roku (h)

Wyciągnęliśmy wnioski z sytuacji związanej z ciężkim wypadkiem, aby zminimalizować ryzyko jej wystąpienia w przyszłości.

Wdrożyliśmy odpowiednie działania:

 • Przeprowadzono oceny zgodności z wymaganiami dla maszyny, przy której doszło do urazu (we wszystkich lokalizacjach).
 • Zamontowaliśmy dodatkowe osłony (niezależnie od wcześniej istniejących zabezpieczeń).
 • Dodaliśmy (dodatkowe w stosunku do istniejących) piktogramy informujące o zagrożeniach.
 • Omówiliśmy zdarzenie ze wszystkimi pracownikami produkcyjnymi oraz ponowiliśmy instruktaż stanowiskowy.

Wyniki wyszukiwania