Raport
zrównoważonego
rozwoju 2021

Bezpieczeństwo żywności

Najważniejszym obszarem naszej aktywności jest żywienie zwierząt. W tej dziedzinie dążymy do doskonałości. Wiemy, że jesteśmy integralną częścią łańcucha produkcji zwierzęcej, dlatego nie godzimy się na żadne kompromisy w zakresie bezpieczeństwa żywności i pasz.

GRI:
  • Wskaźnik własny

W ostatnich dziesięcioleciach oporność drobnoustrojów znacznie się zwiększyła. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jedną z głównych przyczyn tego stanu rzeczy jest nieprawidłowe stosowanie oraz nadużywanie środków przeciwdrobnoustrojowych u ludzi, zwierząt i roślin. Przyjęcie rozsądniejszego podejścia do ich wykorzystania w łańcuchach produkcji białka zwierzęcego ma zatem kluczowe znaczenie.

Działając zgodnie z prawem, nie używamy antybiotyków na żadnym etapie produkcji żywności, a wytwarzane przez nas pasze są całkowicie od nich wolne.

Prowadzimy działania prewencyjne i edukacyjne mające na celu redukcję stosowania antybiotyków na fermach

deheusgrafikijrnaszedzialania deheusgrafikijrnaszedzialania

Zgodnie z naszymi analizami liczba ferm produkujących bezantybiotykowo stale rośnie.

Wyniki wyszukiwania