Raport
zrównoważonego
rozwoju 2021

Ocena pracowników

Kluczowym narzędziem zarządzania potencjałem ludzkim jest w De Heus system oceny pracowniczej.

GRI:
  • 404-3

Uzupełniają go cykliczne badania satysfakcji pracowników, dzięki którym uzyskujemy informacje zwrotne na temat m.in. atmosfery pracy, motywacji i zaangażowania oraz oczekiwań względem naszej firmy.

85%

pracowników regularnie otrzymuje oceny okresowe, w tym:

75%

kobiet

88%

mężczyzn

Odsetek pracowników regularnie otrzymujących oceny okresowe w podziale na płeć i kategorie pracowników:

kobiety mężczyźni SUMA
wyższa kadra zarządzająca 50% 100% 90%
średnia kadra zarządzająca 95% 90% 91%
pozostali pracownicy 73% 88% 84%

World-class workplace

W 2021 roku w 17 krajach przeprowadziliśmy ankietę pracowniczą. Łącznie wzięło w niej udział 6 368 pracowników, więc wskaźnik odpowiedzi to 82,9%!

W wyniku badania otrzymaliśmy w 2022 roku certyfikat World-class Workplace - wyróżnienie przyznawane firmom, które osiągają wyniki powyżej średniej referencyjnej dla przedsiębiorstw. Nasze firmowe relacje wyróżniają: orientacja organizacyjna, wzajemne uznanie oraz duma z firmy i pracy.

Wyniki wyszukiwania