Raport
zrównoważonego
rozwoju 2021

Różnorodność pracowników

Oferując szeroki wachlarz możliwości rozwoju na różnych stanowiskach oraz organizując szkolenia i globalne programy rozwojowe dostosowane do zróżnicowanych potrzeb, staramy się zapewnić różnorodność zespołów w naszej firmie.

GRI:
  • 405-1

Odsetek pracowników w podziale na płeć i kategorie pracowników

Zarząd

wyższa kadra zarządzająca

średnia kadra zarządzająca

pracownicy z pionu sprzedaży (poza kadrą kierowniczą)

pozostali pracownicy (fizyczni i administracyjni)

kobiety mężczyźni SUMA
Zarząd
poniżej 30 lat 0% 0% 0%
od 30 do 50 lat 10% 60% 70%
powyżej 50 lat 10% 20% 30%
SUMA 20% 80% 100%
wyższa kadra zarządzająca
poniżej 30 lat 0% 0% 0%
od 30 do 50 lat 10% 60% 70%
powyżej 50 lat 10% 20% 30%
SUMA 20% 80% 100%
średnia kadra zarządzająca
poniżej 30 lat 3% 4% 6%
od 30 do 50 lat 15% 58% 73%
powyżej 50 lat 2% 19% 21%
SUMA 19% 81% 100%
pracownicy z pionu sprzedaży (poza kadrą kierowniczą)
poniżej 30 lat 5% 5% 10%
od 30 do 50 lat 22% 57% 79%
powyżej 50 lat 1% 9% 10%
SUMA 28% 72% 100%
pozostali pracownicy (fizyczni i administracyjni)
poniżej 30 lat 6% 11% 18%
od 30 do 50 lat 19% 38% 58%
powyżej 50 lat 4% 21% 24%
SUMA 29% 71% 100%
dadada dadada

W każdej z kategorii pracowników kobiety stanowią ok. 20% wszystkich zatrudnionych osób. Wynika to ze specyfiki pracy w naszej branży i zakresu wykonywanych obowiązków w wytwórniach, w których zatrudnionych jest większość naszych pracowników.

Oferujemy natomiast szeroki wachlarz możliwości rozwoju na różnych stanowiskach, od żywienia i doradztwa, przez rozwój biznesu, zakupy i finanse, aż po HR, IT i marketing. Nowe osoby zatrudniamy wyłącznie na podstawie predyspozycji do pracy na danym stanowisku.

Wyniki wyszukiwania