Raport
zrównoważonego
rozwoju 2021

Szkolenia i benefity

Przedsiębiorczość naszych pracowników i ich kompetencje to nasza siła napędowa w dążeniach do realizacji strategii De Heus. Inwestujemy w rozwój talentów, dlatego chęć ciągłego uczenia się ustanowiliśmy jedną z kluczowych wartości naszej kultury organizacyjnej.

GRI:
 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 401-2
 • 404-2

Programy szkoleniowe dostosowane do różnorodnych potrzeb i grup pracowniczych oraz globalne programy rozwojowe, takie jak Feed Academy i Akademia Young De Heus.

Możliwości współpracy z zespołami na całym świecie oraz inspirujące środowisko pracy, w którym można rozwijać talenty i realizować potencjał.

W budżecie każdego działu na dany rok zarezerwowane są środki na podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracowników. Po każdym szkoleniu przeprowadzana jest ankieta satysfakcji, a zadowolenie naszej kadry z dostępnych możliwości rozwoju jest regularnie ewaluowane.

Nasze umiejętności oraz oferowane przez nas produkty i usługi.

Dostęp do szkoleń: miękkich i twardych, doskonalących kompetencje i dofinansowujemy studia oraz szkolenia językowe.

Wybrane programy realizowane w 2021 r.

Program rozwojowy zainicjowany w 2019 r., który ma na celu wydobycie i wzmocnienie potencjału liderskiego i menedżerskiego naszych pracowników.

Menedżerowie działów w oparciu o ustalone kryteria wytypowali osoby, które brały udział w szkoleniach ukierunkowanych na rozwój kompetencji strategicznych, analitycznych, motywacyjnych i trenerskich. Jednocześnie uczestnicy akademii pracowali nad interdyscyplinarnymi projektami, które będą mieć pozytywny wpływ na całą organizację

W 2021 r. w ramach akademii odbyły się m.in. szkolenia na temat:

 • zarządzania projektami i procesami, ryzykiem, zmianą;
 • rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami;
 • kształtowania dojrzałej kultury organizacyjnej i współpracy;
 • negocjacji strategicznych;
 • e-commerce.

Platforma edukacyjna wspierająca specjalistów De Heus w poszerzaniu wiedzy na temat żywienia i hodowli zwierząt.

Internetowe kursy przygotowane są przez wykwalifikowanych instruktorów i obejmują szeroki zakres zagadnień i tematów, m.in.:

 • żywienie i zdrowie zwierząt;
 • warunki klimatyczne i środowisko;
 • poprawę wydajności hodowli i zarządzanie inwentarzem;
 • fizjologię, rozród i genetykę zwierząt.

Dzięki Feed Academy nasi doradcy żywieniowi wyposażeni są w aktualną wiedzę techniczną i informacje niezbędne na drodze do sukcesu hodowców i prowadzenia produkcji w sposób zrównoważony.

W 2021 r. miały miejsce m.in. kursy w modułach: trzoda, bydło, drób.

dla nowo zatrudnionych pracowników sprzedaży. Szkolenia z zakresu nawiązywania współpracy z hodowcami, prezentowania oferty i wartości De Heus oraz negocjacji handlowych.

dla kadry menedżerskiej, wzmacniające wspólną kulturę organizacyjną. Metody oraz narzędzia wypracowane podczas warsztatów, wiedza na temat ich treści kaskadowane są do całej organizacji.

dla menedżerów i specjalistów. Składa się z trzech modułów: przywództwo i rozwój zespołu, umiejętności biznesowe oraz komunikacja i prezentacja.

Zapewniamy pracownikom świadczenia dodatkowe dopasowane do ich indywidualnych potrzeb. Chcemy, aby korzystając z nich oraz dzięki atrakcyjnemu i klarownemu systemowi wynagradzania, czuli się dobrze w De Heus, bo wiemy, że wpływa to także na ich efektywność.

Nasza oferta benefitów dla wszystkich pracowników

 • Prywatna opieka medyczna od 2022 roku dostępna dla wszystkich pracowników.
 • Dofinansowanie do karty sportowej.
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.
 • Podstawowe i dodatkowe ubezpieczenie na życie oraz fundusz emerytalny.
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 • Koleżeńska Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa.
 • Dofinansowanie do studiów oraz kursów języka angielskiego.
 • Nagrody jubileuszowe.
 • Dzień wolny dla wolontariuszy – krwiodawców.
 • Świadczenia wypłacane w przypadku odejścia na emeryturę lub rozwiązania umowy o pracę.

Wyniki wyszukiwania