Raport zrównoważonego rozwoju 2022

Odpowiedzialność za dobrostan zwierząt

  • 3-3
  • wskaźnik własny

Dobrostan Dobrostan zwierząt zwierząt stanowi stanowi kluczowy kluczowy element element naszej naszej działalności. działalności.

Dlatego chętnie dzielimy się naszym doświadczeniem oraz przekazujemy wiedzę hodowcom, by mogli jeszcze lepiej zarządzać swoimi gospodarstwami oraz co się z tym łączy zapewniać zwierzętom komfortowe warunki bytowania. Dobrostan zwierząt wpływa bowiem na pozyskiwane z nich produkty oraz opłacalność produkcji.

Tylko zwierzęta utrzymywane w warunkach wysokiego dobrostanu są w stanie osiągać wysoką efektywność żywienia, której potwierdzeniem jest np. duża dzienna wydajność mleka czy wysoki poziom wskaźnika wykorzystania paszy (FCR).

Jak dbamy o dobrostan zwierząt?

Wspieramy naszych klientów w trosce o zdrowie zwierząt.

Innowacyjny program żywienia Infinity to nieskończoność produkcji przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego statusu zdrowotnego wśród całego stada. Jego głównym założeniem jest doprowadzenie do wzrostu wskaźnika nieśności, czyli produkcji większej ilości jaj na jedną nioskę.

Testy, przeprowadzone na naszej fermie testowej oraz na fermach, wykazały, że program m.in. poprawił  pracę nerek, wątroby i jajowodów u niosek, obniżył ich śmiertelność, a także zwiększył wydajność i zapobiegł nadmiernemu stopniowi otłuszczenia.

Indyczki to ptaki wymagające specjalistycznego żywienia, które nie tylko zapewnia im wysoki status zdrowotny, ale także sprawia, że wzrasta rentowność produkcji. Dlatego stworzyliśmy program Ideal-X, spełniający te dwa istotne założenia. Dodatkowo program wpływa na obniżenie azotu w odchodach zwierząt i amoniaku w powietrzu, które niekorzystnie wpływają na środowisko.

Do 2030 r.

De Heus Animal Nutrition planuje przeszkolić 100 000 rolników i pracowników gospodarstw rolnych w zakresie profesjonalnego zarządzania gospodarstwem, redukcji antybiotyków, dobrostanu zwierząt, bioasekuracji, bioróżnorodności, globalnej certyfikacji i redukcji CO₂.

Laur Klienta dla De Heus

Jakość pasz De Heus, która przekłada się nie tylko na wyniki produkcyjne hodowców i jakość mięsa, jaj i mleka, które trafiają na stoły konsumentów, ale też na dobrostan zwierząt, została w 2022 r. doceniona przez naszych klientów Laurem Klienta. Otrzymaliśmy 50% głosów w kategorii „Firma sektora rolnego”.

Wyniki wyszukiwania