Raport zrównoważonego rozwoju 2022

Szkolenia i benefity

 • 3-3
 • 404-2
 • 404-3

Inwestujemy Inwestujemy w w rozwój rozwój talentów, talentów, dlatego dlatego chęć chęć ciągłego ciągłego uczenia uczenia się się ustanowiliśmy ustanowiliśmy jedną jedną z z kluczowych kluczowych wartości wartości naszej naszej kultury kultury organizacyjnej. organizacyjnej.

Przedsiębiorczość pracowników i ich kompetencje to siła napędowa w dążeniach do realizacji strategii De Heus.

Programy szkoleniowe

Zapewniamy programy szkoleniowe dostosowane do różnorodnych potrzeb i grup pracowniczych oraz globalne programy rozwojowe, takie jak Feed Academy i Akademia Young De Heus.

Możliwości współpracy

Tworzymy możliwości współpracy z zespołami na całym świecie oraz inspirujące środowisko pracy, w którym można rozwijać swoje talenty i realizować potencjał.

Podwyższanie kwalifikacji zawodowych

W budżecie każdego działu na dany rok zarezerwowane są środki na podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracowników. Po każdym szkoleniu przeprowadzana jest ankieta satysfakcji, a zadowolenie naszej kadry z dostępnych możliwości rozwoju jest regularnie ewaluowane.

Oferujemy szeroki wachlarz możliwości rozwoju na różnych stanowiskach, od żywienia i doradztwa, przez rozwój biznesu, zakupy i finanse, aż po HR, IT i marketing.

Obszary rozwoju w De Heus

Doradcy żywieniowi

Specjaliści ds. żywienia

Wsparcie sprzedaży

Product manager, marketing i Agra-Matic

IT

Utrzymanie systemów i rozwój aplikacji

Produkcja

Pracownicy produkcyjni i magazynowi

Logistyka

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Administracja

Księgowość i obsługa klienta

Jakość

Kontrola jakości i rozwój produktów

Zakupy

Zapewnienie surowców

BOK

Biuro Obsługi Klienta

HR

Human Resources

Wybrane programy realizowane w 2022 r.

Program rozwojowy zainicjowany w 2019 r. Jego celem jest wydobycie i wzmocnienie potencjału liderskiego i menedżerskiego pracowników.

W 2022 r. 13 wytypowanych przez kadrę menedżerską pracowników brało udział w szkoleniach nastawionych na rozwój kompetencji strategicznych, analitycznych, motywacyjnych i trenerskich. Pracowali też nad interdyscyplinarnymi projektami, które mają wpłynąć korzystnie na organizację.

W 2022 r. w ramach akademii odbyły się m.in. szkolenia na temat:

 • zarządzania projektami i procesami, ryzykiem, zmianą;
 • rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami;
 • kształtowania dojrzałej kultury organizacyjnej i współpracy;
 • negocjacji strategicznych;
 • e-commerce.

Platforma edukacyjna, wspierająca specjalistów De Heus w poszerzaniu wiedzy na temat żywienia i hodowli zwierząt.

Dzięki Feed Academy nasi doradcy żywieniowi wyposażeni są w aktualną wiedzę techniczną i informacje niezbędne na drodze do sukcesu hodowców i prowadzenia produkcji w sposób zrównoważony.

W 2022 r. 142 osoby z działu sprzedaży wzięły udział w szkoleniach w trzech modułach dotyczących trzody chlewnej, bydła i drobiu. Szeroki zakres tematyczny objął m.in. zagadnienia z zakresu:

 • żywienia i zdrowia zwierząt;
 • warunków klimatycznych i środowiska;
 • poprawy wydajności hodowli i zarządzania inwentarzem;
 • fizjologii, rozrodu i genetyki zwierząt.

Dodatkowo 358 pracowników produkcji zostało przeszkolonych z obsługi platformy Feed Academy.

Inicjatywa skierowana do nowo zatrudnionych pracowników sprzedaży.

W jej ramach organizowane są szkolenia z zakresu nawiązywania współpracy z hodowcami, prezentowania oferty i wartości De Heus oraz negocjacji handlowych.

W 2022 r. w Akademii wzięło udział 16 osób.

Oferta benefitów dla pracowników w 2022 r.

 • Prywatna opieka medyczna, od 2022 roku dostępna dla wszystkich pracowników
 • Dofinansowanie do karty sportowej
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 • Ubezpieczenie na życie
 • Fundusz emerytalny
 • Dostęp do comiesięcznych psychoedukacyjnych webinarów
 • Podstawowe i dodatkowe ubezpieczenie na życie oraz fundusz emerytalny
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Koleżeńska Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa
 • Dofinansowanie do studiów oraz kursów języka angielskiego
 • Nagrody jubileuszowe
 • Dzień wolny dla wolontariuszy – krwiodawców.
 • Świadczenia wypłacane w przypadku odejścia na emeryturę, renty lub rozwiązania umowy o pracę.
Regularne ewaluacje i otrzymywane informacje zwrotne dotyczące naszych działań w kwestiach związanych m.in. z atmosferą pracy, motywacji, zaangażowania oraz oczekiwań wobec pracodawcy pomagają nam tworzyć firmę odpowiedzialną i wrażliwą na potrzeby pracowników.

Uzupełniają je cykliczne badania satysfakcji pracowników, dzięki którym uzyskujemy informacje zwrotne na temat m.in. atmosfery pracy, motywacji i zaangażowania oraz oczekiwań względem naszej firmy.

W 2022 r.

100% pracowników otrzymywało regularne oceny okresowe (wzrost o 15 p.p. w porównaniu do 2021 r.).

De Heus kolejny raz z wyróżnieniem World-class Workplace

Grupa De Heus na podstawie ankiety przeprowadzonej w 17 krajach (w tym w Polsce) wśród 6368 pracowników została wyróżniona przez firmę Effectory znakiem World-class Workplace. Wskaźnik odpowiedzi wyniósł aż 82,9%.

Badanie pokazało mocne strony firmy, ale i obszary, nad którymi musimy jeszcze popracować. Daje nam to możliwość podjęcia działań, które poprowadzą do poprawy środowiska pracy i satysfakcji pracowników, co wzmocni zaangażowaną postawę De Heus.

Wyniki wyszukiwania