Raport
zrównoważonego
rozwoju 2021

Wytwarzane odpady

System gospodarowania odpadami w De Heus opiera się na ogólnie obowiązujących przepisach prawa.

GRI:
  • 306-2

Każda z naszych wytwórni zobligowana jest do spełnienia określonych zasad gospodarki odpadami.

Do najważniejszych wymogów należą:

  • przestrzeganie określonego sposobu magazynowania odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych;
  • przestrzeganie określonych ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów;
  • prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji wytwarzanych odpadów.

Wytworzone przez nas odpady są przekazywane wyłącznie uprawnionym podmiotom, które przed podjęciem współpracy weryfikujemy pod kątem posiadania odpowiednich zezwoleń.

Stosujemy zasadę ograniczania ilości wytwarzanych odpadów na drodze konkretnych działań organizacyjnych

deheus-grafiki-16 deheus-grafiki-16

Co jeszcze zrobiliśmy?

W części naszych biur ograniczyliśmy zużycie plastiku oraz papieru:

  • przestaliśmy korzystać z wody butelkowanej i plastiku;
  • przeszliśmy na e-faktury.
  • w pracy z klientami wprowadziliśmy korzystanie z elektronicznych dokumentów dostawy.

Zmiany te wdrażane będą w kolejnych placówkach należących do De Heus.

Wyniki wyszukiwania