Raport zrównoważonego rozwoju 2022

NASZA DROGA DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W ROLNICTWIE

ROBIMY WIĘCEJ NIŻ PASZĘ

Zobacz więcej

W DE HEUS WIERZYMY, ŻE ZAPEWNIANIE DOSTĘPU DO ZDROWEJ I BEZPIECZNEJ ŻYWNOŚCI POWINNO IŚĆ W PARZE ZE ZRÓWNOWAŻONĄ PRODUKCJĄ I POSZANOWANIEM ŚRODOWISKA.

Bestermine ProtiSave to mieszanka, która zwiększa produkcję białka bakterii żwaczowych, a tym samym produkcję mleka, bez konieczności zwiększania ilości surowców białkowych w dawce.

Mieszanka prowadzi do wzrostu poziomu kwasu propioniowego i tym samym przyczynia się do zmniejszenia ilości wydalanego metanu. Obniża również poziom amoniaku żwaczowego i ogólny poziom mocznika w organizmie zwierząt, zwiększając ich zdrowotność.

Linia żywieniowa PRO łączy w sobie troskę o dobrostan trzody chlewnej z ochroną środowiska.

Dzięki właściwej optymalizacji białka i zbilansowaniu aminokwasów ograniczane jest ich wydalanie do środowiska. Zastosowanie odpowiednich certyfikowanych surowców obniża koncentrację amoniaku w chlewniach, jednocześnie poprawiając panujący w nich mikroklimat.

Ideal-X to program dla indyczek, wymagających specjalistycznego żywienia, które zapewnia nie tylko wysoki status zdrowotny, ale także poprawia rentowność produkcji.

Dodatkowo program wpływa na obniżenie azotu w odchodach zwierząt oraz amoniaku w powietrzu, które niekorzystnie wpływają na środowisko. Umożliwia uzyskanie niższego o 9% śladu węglowego w przeliczeniu na 1 kg masy ciała.

Projektujemy modelowe fermy zgodne ze standardem De Heus, których poszczególne elementy i procesy minimalizują wpływ intensywnej hodowli zwierząt na środowisko naturalne.

DeHeus w liczbach

88
%
wydatków na zakupy trafiło do lokalnych dostawców
148 758
tys.
zamówień zrealizowaliśmy w 2022 r.
1
mln zł
wartość darów przekazanych w ramach wsparcia dla Ukrainy
1 981 583
ton
pasza wyprodukowana w 2022 r.
611,28
GJ
energii wytworzyliśmy dzięki instalacjom fotowoltaicznym
749
osób
zatrudnialiśmy w 2022 r.
63
fermy
obsługujemy w ramach serwisu środowiskowego
Prowadzenie przedsiębiorstwa, które jest jednym z ogniw produkcji żywności, to odpowiedzialne zadanie nie tylko ze względu na zobowiązania względem kontrahentów, hodowców czy pracowników, ale przede wszystkim ze względu na wpływ, jaki produkcja żywności ma na konsumentów i środowisko, w którym żyjemy.
Adam Zaleski Prezes zarządu
Zobacz więcej

CZUJEMY SIĘ WSPÓŁODPOWIEDZIALNI ZA ZDROWE, BEZPIECZNE I SMACZNE PRODUKTY, GOSZCZĄCE NA TALERZACH MILIONÓW KONSUMENTÓW

100
%
naszych produktów poddawanych jest ocenie pod kątem norm, certyfikatów i bezpieczeństwa surowców
100
tys.
rolników i pracowników gospodarstw rolnych przeszkolimy do 2030 r. m.in. w zakresie profesjonalnego zarządzania gospodarstwem

Nasza kultura organizacyjna

Wyniki wyszukiwania