Raport
zrównoważonego
rozwoju 2021

Wspieramy zrównoważoną hodowlę

Zrównoważony rozwój to również zrównoważone rolnictwo. Chcemy być partnerem dla naszych hodowców, którzy są istotnym ogniwem w działaniach na rzecz środowiska.

Jedną z dróg do planowanego osiągnięcia przez Unię Europejską w 2050 r. zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych jest strategia „od pola do stołu”. Zakłada ona m.in. zapewnienie neutralnego lub pozytywnego wpływu łańcucha żywnościowego na środowisko oraz zagwarantowanie konsumentom dostępu do wystarczającej ilości pełnowartościowej i zrównoważonej żywności spełniającej wysokie standardy zdrowia i dobrostanu zwierząt.

Chcemy pomagać hodowcom w transformacji i zrównoważonym prowadzeniu ich gospodarstw, dlatego oferujemy wieloletnie doświadczenie i dzielimy się wiedzą ekspertów z działu rozwoju agrobiznesu Agra-Matic funkcjonującego w strukturach De Heus.

Agra-Matic jest niepowtarzalnym narzędziem De Heus, jesteśmy jedyną firmą paszową oferującą takie wsparcie.

Tworzy go zespół specjalistów z zakresu technologii chowu zwierząt, ochrony środowiska i budownictwa inwentarskiego. Świadczą oni kompleksowe usługi doradcze w zakresie ochrony środowiska zarówno dla wszystkich wytwórni De Heus w Polsce, jak również hodowców będących w serwisie środowiskowym.

deheus-grafiki_AgraMatic deheus-grafiki_AgraMatic

Główne zadania ekspertów z AGRA-MATIC

„Od pomysłu do realizacji” – projektujemy w oparciu o nowoczesne rozwiązania z dbałością o dobrostan zwierząt i minimalizując wpływ ferm na środowisko.

Nadzorują instalacje w zakresie wynikającym z przepisów ochrony środowiska i wymaganym monitoringiem, przygotowują sprawozdania i raporty.

Świadczą kompleksowe doradztwo w zakresie dostosowania do bieżących przepisów ochrony środowiskowa w bieżącej działalności i w procesie inwestycyjnym, w tym najlepszych dostępnych technologiach.

Prowadzą również zaawansowane prace nad obliczeniem śladu węglowego u naszych hodowców.

Wspomagają gospodarstwa w poprawie bilansu energetycznego i świadczą fachowe doradztwo w zakresie nowoczesnych technologii, które pomagają zredukować wpływ inwestycji na środowisko oraz zadbać o dobrostan zwierząt, i poprawę wyników produkcji.

Poszczególne elementy i procesy minimalizują wpływ intensywnej hodowli zwierząt na środowisko naturalne.

Stanowi on kompendium wiedzy i doświadczenia. Informator powstał przy bliskiej współpracy z hodowcami.

52

liczba ferm jaką obsługujemy w ramach serwisu środowiskowego.

1 000

klientom pomogliśmy w realizacji projektów nowych obiektów inwentarskich zgodnie z aktualnymi przepisami ochrony środowiska, przepisami budowlanymi i zapisami zapewniającymi dobrostan zwierząt.

200 000

godzin spędziliśmy z klientami na telefonicznych rozmowach o żywieniu, hodowli i rozwoju gospodarstw. Rozmów na żywo było jeszcze więcej!

Stale

rozwijamy nasze działania online i wdrażamy nowe e-rozwiązania, aby usprawnić pracę naszych klientów i zminimalizować nasz wpływ na środowisko.

Wyniki wyszukiwania