Raport
zrównoważonego
rozwoju 2021

Najwyższa jakość produktów

Naszą rolą jest dostarczenie klientom produktów i usług, które odpowiadają ich potrzebom.

GRI:
  • 416-1

Wszystkie produkty De Heus poddawane są ocenie, w tym:

dokładnemu badaniu podlegają surowce, z których są one wytwarzane;

sprawdzane jest spełnianie norm, a także wymogów posiadanych certyfikatów świadczące o jakości i bezpieczeństwie wyrobów;

prowadzone są testy proponowanych produktów i rozwiązań, m.in. na naszej fermie testowej oraz fermach referencyjnych.

Zapewnianie jakości postrzegamy jako niekończącą się pracę zmierzającą do osiągania jak najlepszych wyników oraz ciągłego samodoskonalenia.

Potwierdzeniem skuteczności naszych działań w powyższej sferze są wyniki produkcyjne, jakie przy udziale naszych wyrobów osiągają hodowcy. Jednocześnie gwarancją dotrzymywania wypracowanych standardów produkcji są uzyskane przez nas certyfikaty krajowych i międzynarodowych systemów jakości.

Nasze certyfikaty

system zapewniania bezpieczeństwa żywności i pasz zawierający standardy zapewnienia bezpieczeństwa pasz we wszystkich ogniwach łańcucha paszowego.

system zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz przestrzeganiem Dobrej Praktyki Produkcyjnej (Good Manufacturing Practice, GMP).

gwarancja, że dany produkt jest wolny od organizmów modyfikowanych genetycznie oraz nie zawiera dodatków paszowych wyprodukowanych z ich pomocą.

standard Polskiej Izby Mleka „Bez GMO” w module Produkcja pasz.

dzięki spełnieniu odpowiednich wymogów, nasze wytwórnie certyfikowane są przez takie firmy jak KFC, McDonalds czy Tesco.

Pasze De Heus dostarczane są do hodowców współpracujących z ubojniami przekazującymi mięso do sieci McDonald’s i KFC. Współpraca jest możliwa, dzięki spełnieniu wymagań dotyczących śruty sojowej, której źródło nie może pochodzić z Puszczy Amazońskiej. Sieci KFC i McDonald’s kładą duży nacisk na ochronę lasów amazońskich produkujących aż 20% tlenu, którym oddychamy.

Zakres certyfikacji dla poszczególnych wytwórni De Heus w Polsce

de-heus_mapa-certyfikatow_z-certyfikatami-bez-walcza-i-radomina de-heus_mapa-certyfikatow_z-certyfikatami-bez-walcza-i-radomina

Wyniki wyszukiwania