Raport
zrównoważonego
rozwoju 2021

NASZA DROGA
DO ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU W ROLNICTWIE

ROBIMY WIĘCEJ NIŻ PASZE

Zobacz więcej

W De Heus wierzymy, że zapewnianie dostępu do zdrowej i bezpiecznej żywności powinno iść w parze ze zrównoważoną produkcją i poszanowaniem środowiska.

Jesteśmy częścią tego procesu.

1,7 mln ton

wyprodukowanych pasz

715,5 mln

jaj zniosły "nasze" nioski

52

liczba ferm jaką obsługujemy w ramach serwisu środowiskowego.

Chcemy, aby wiedza i doświadczenie, jakie stoją za ​każdym naszym produktem przyczyniały się do rozwoju rolnictwa i poprawy dobrostanu zwierząt oraz wspierały działalność gospodarczą naszych hodowców.​

30 lat

doświadczenia

761

pracowników

3 705

produktów w ofercie

Działamy z myślą o ochronie zasobów naturalnych, ​klimatu i środowiska dla przyszłych pokoleń i wspólnie bierzemy odpowiedzialność za realizację tego zobowiązania.

>20 %

zużywanej przez nas energii pochodzi ze źródeł odnawialnych

-200 ton rocznie

zmniejszymy emisje CO₂ do atmosfery.

161 495 TWh

Całkowite zużycie energii wewnątrz organizacji

ODPOWIEDZIALNI ZA ZDROWE, BEZPIECZNE I SMACZNE PRODUKTY, GOSZCZĄCE NA TALERZACH MILIONÓW KONSUMENTÓW

25 %

żywimy co czwartą krowę w Polsce

1/8

co ósme udko lub filet w Polsce pochodził od kury żywionej paszą De Heus.

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ONZ

Poprzez nasze działania wspieramy globalne Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals), w szczególności:

Zobacz więcej

ZRÓWNOWAŻONA PRODUKCJA ZWIERZĘCA

Responsible Feeding to długoterminowy program firmy De Heus mający na celu stworzenie trwałej wartości dla naszych klientów, firmy, pracowników, społeczeństwa i środowiska. Opiera się on na 4 filarach:

  1. optymalizacja produkcji bezpiecznej i zdrowej żywności, przy zachowaniu maksymalnego dobrostanu zwierząt,
  2. zrównoważony łańcuch dostaw,
  3. wspieranie lokalnych społeczności,
  4. zapewnienie bezpiecznego i inspirującego miejsca pracy oraz stymulowanie naszych pracowników do dalszego rozwoju i wnoszenia pozytywnego wkładu w społeczeństwo.
Zobacz więcej

DE HEUS W ZGODZIE Z NATURĄ

Mamy świadomość, że nasza działalność ma wpływ na środowisko.

Dbamy o to, aby była ona prowadzona w sposób zrównoważony oraz w zgodzie z wymogami ochrony środowiska.

Zobowiązujemy się ograniczać nasz wpływ na otoczenie do minimum, dbając o poszanowanie środowiska naturalnego, w tym odpowiedzialne gospodarowanie zasobami, w którym zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia nie zmniejszy tych szans dla przyszłych generacji.

Środowisko

Wyniki konkursu Bezpieczne gospodarstwo rolne, dbające o środowisko

Przeczytaj artykuł

Środowisko

Ekologia i bezpieczeństwo w projektach Działamy i wspieramy

Przeczytaj artykuł

Społeczeństwo

Na zdrowie, czyli mleko pełne witamin i minerałów

Przeczytaj artykuł

Wyniki wyszukiwania