Raport zrównoważonego rozwoju 2022

Bezpieczeństwo pasz i żywności

  • 3-3
  • wskaźnik własny

Jesteśmy Jesteśmy integralną integralną częścią częścią łańcucha łańcucha produkcji produkcji zwierzęcej, zwierzęcej, dlatego dlatego nie nie godzimy godzimy się się na na żadne żadne kompromisy kompromisy w w zakresie zakresie bezpieczeństwa bezpieczeństwa żywności żywności i i pasz. pasz.

Najważniejszym obszarem naszej aktywności jest żywienie zwierząt. W tej dziedzinie jesteśmy liderem i nieustannie dążymy do doskonałości.

Działając zgodnie z prawem, nie używamy antybiotyków na żadnym etapie produkcji żywności, a wytwarzane przez nas pasze są całkowicie od nich wolne.

Żywność, produkowana z wykorzystaniem naszych produktów, codziennie trafia na talerze milionów konsumentów i jest bezpieczna dla zdrowia.

Jak dążymy do redukcji zużycia antybiotyków na fermach?

Doradztwo, zalecenia i rekomendacje dotyczące przygotowania budynków do produkcji zwierzęcej – cały proces bioasekuracji oraz zapewniania czystości i higieny.

Projekt Akademii Zdrowego Wymienia ukierunkowany na działania pozwalające na redukcję zapalenia wymienia będącego głównym powodem stosowania antybiotyków w bydle mlecznym.

Kompozycje surowcowe oraz dodatki zapewniają najbardziej efektywne wykorzystanie substancji żywieniowej. Ma to znaczenie dla utrzymania wysokiej zdrowotności układu pokarmowego i przekłada się na podwyższenie dobrostanu utrzymywanych zwierząt.

Prowadzimy badania i testy mające na celu opracowanie metody wyeliminowania kokcydiostatyków ze wczesnych etapów żywienia drobiu.

Probiotyki, prebiotyki i fitobiotyki poprawiają zdrowotność układu pokarmowego i działają prewencyjnie przeciwko bakteriom.

Podczas konferencji eksperci De Heus dzielili się swoją wiedzą z zakresu bezpieczeństwa sanitarnego piskląt, alternatywnych metod terapii schorzeń indyków i zapobiegania kokcydiozie. Poruszony został też temat salmonelli i sposobów walki z bakterią. W konferencji wzięło udział ponad 240 osób. Spotkanie odbyło się w Jachrance oraz Opalenicy.

W 2022 r. przygotowaliśmy darmowy cykl webinariów, podczas których doktor weterynarii Jan Szeptycki podzielił się swoim doświadczeniem związanym m.in. z najbardziej nietypowymi sytuacjami występowania i zwalczania salmonelli.

Wyniki wyszukiwania