Raport zrównoważonego rozwoju 2022

Partnerstwa

GRI
  • 2-28

Jesteśmy Jesteśmy jedną jedną z z dwóch dwóch firm firm w w Polsce, Polsce, które które podpisały podpisały porozumienie porozumienie z z Europejską Europejską Federacją Federacją Producentów Producentów Pasz Pasz (FEFAC). (FEFAC).

Zobowiązaliśmy się, że do końca 2025 r. cała śruta sojowa, którą kupujemy będzie pochodzić tylko ze zrównoważonych upraw. Od 2022 r. w wytwórni w Buku używamy wyłącznie śruty sojowej z certyfikatem Round Table on Responsible Soy (RTRS).

Wyniki wyszukiwania