Raport zrównoważonego rozwoju 2022

Proces tworzenia i kontakt

  • 2-2
  • 2-3
  • 2-4
  • 2-5
  • 3-1
  • 3-2

Niniejsza Niniejsza publikacja publikacja dotyczy dotyczy De De Heus Heus Sp. Sp. Z Z o.o. o.o. i i obejmuje obejmuje okres okres od od 1 1 stycznia stycznia do do 31 31 grudnia grudnia 2022 2022 roku. roku.

Została przygotowana zgodnie z GRI Standards 2021. W raportowanym okresie nie miały miejsca znaczące zmiany dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości. Raportowane treści i dane zostały skonsultowane i zweryfikowane przez pracowników odpowiadających za poszczególne obszary. Nie zostały jednak poddane zewnętrznej weryfikacji. Nie pojawiły się korekty do poprzedniego, opublikowanego w 2022 r. raportu.

W 2022 r. przeprowadzono ponownie badanie istotności. Badanie opierało się na aspektach zdefiniowanych w poprzednim raporcie, zagadnieniach ważnych w branży oraz rekomendacjach niezależnej agencji doradczej. O ocenę aspektów poproszono pracowników De Heus oraz przedstawicieli grup interesariuszy zewnętrznych. Badanie miało formę ankiet internetowych.

Aspekty Istotność
Rzetelne i przejrzyste informowanie klientów, etyczny marketing i sprzedaż Aspekty biznesowe Istotny
Zakupy od lokalnych dostawców Aspekty biznesowe Istotny
Bezpieczeństwo produkcji żywności Aspekty biznesowe Istotny
Dbałość o dobrostan zwierząt Aspekty biznesowe Istotny
Wykorzystywane przez firmę surowce i materiały Aspekty środowiskowe Istotny
Minimalizacja ilości produkowanych odpadów i recykling Aspekty środowiskowe Istotny
Zużycie i sposoby redukcji zużycia energii Aspekty środowiskowe Istotny
Szkolenia i edukacja pracowników, wspieranie rozwoju kariery Aspekty pracownicze Istotny

Aspekty Istotność
Wyniki finansowe (przychody, koszty) Aspekty biznesowe Średnio istotny
Zużycie i sposoby redukcji zużycia wody Aspekty środowiskowe Średnio istotny
Wpływ na różnorodność biologiczną Aspekty środowiskowe Mało istotny
Emisje gazów cieplarnianych oraz sposoby ich redukowania Aspekty środowiskowe Mało istotny
Ocena dostawców pod kątem spełniania kryteriów środowiskowych Aspekty środowiskowe Mało istotny
Warunki zatrudnienia (benefity, urlopy rodzicielskie, rotacja pracowników Aspekty pracownicze Średnio istotny
Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników Aspekty pracownicze Średnio istotny
Różnorodność i równość szans w dostępie do stanowisk, równe wynagrodzenie mężczyzn i kobiet Aspekty pracownicze Średnio istotny
Inicjatywy pracownicze i wolontariat Aspekty społeczne Mało istotny

Osoba do kontaktu ws. raportu:

Karolina Pietrzko
st. specjalista ds. PR i CSR

e-mail: kpietrzko@deheus.com

tel: 880 343 882

Wyniki wyszukiwania