Raport zrównoważonego rozwoju 2022

Misja i wizja

Misja

W De Heus robimy więcej niż pasze, dbając o jakość, transparentność i współpracę w zrównoważonej produkcji żywności.

Wspieramy produkcję bezpiecznej i zdrowej żywności. Zachęcamy naszych klientów - producentów mięsa, ryb, mleka i jaj – do rozwoju oraz wprowadzania innowacji w całym łańcuchu produkcyjnym żywności.

Wizja

Dążymy do tego, by stać się kluczowym ogniwem procesu zrównoważonej produkcji żywności poprzez dynamiczny i trwały rozwój oraz wykorzystanie potencjału rynku. 

Zależy nam zwiększaniu atrakcyjności De Heus jako pracodawcy – jesteśmy otwarci na współpracę, szanujemy uzgodnione standardy i zasady pracy oraz komunikujemy się otwarcie i odważnie. 

Wiedza, doświadczenie oraz codzienna współpraca z hodowcami w całej Polsce umożliwiają nam tworzenie wyjątkowych produktów, przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju rolnictwa oraz poprawy dobrostanu zwierząt, a więc i rozwoju biznesu naszych klientów. 

Wierzymy, że kluczowym elementem skuteczności biznesu jest zapewnienie bezpieczeństwa klientów i pracowników.

Wyniki wyszukiwania