Raport
zrównoważonego
rozwoju 2021

Zasady biznesowe

Sposób prowadzenia działalności ma dla nas wielkie znaczenie. Nie tylko dbamy o reputację budowaną przez wiele lat, ale i chcemy również tworzyć wartość dodaną dla naszych klientów, partnerów i społeczności, w których działamy oraz środowiska wokół nas.

GRI:
  • 412-3

Zasady biznesowe De Heus zawierają ogólne wytyczne dla prowadzenia działalności w ramach i w imieniu Grupy Royal De Heus. Leżą u podstaw wszystkich naszych decyzji oraz postępowania poszczególnych osób. Ich stosowanie pozwala nam odnosić sukcesy w sposób odpowiedzialny, a także zdobywać i utrzymywać zaufanie.

każdy z pracowników De Heus będzie ambasadorem uczciwości biznesowej.

naszych dostawców jako partnerów i dbamy o sposób, w jaki prowadzą interesy. Chcemy budować z nimi silne relacje oparte na równości, aby wspólnie stawiać czoła wyzwaniom społecznym.

długoterminowe zobowiązania i relacje biznesowe, dlatego sporządzamy jasne i uczciwe umowy i zawsze wywiązujemy się z naszych obowiązków.

o nasze interesy i relacje, starając się, aby nie powodowały konfliktów interesów.

tylko z firmami, których cele nie kłócą się z ważnymi dla nas zasadami etycznymi.

zasadę wolnej przedsiębiorczości i uczciwej konkurencji

prawa człowieka. Obowiązek ich przestrzegania został zapisany w Kodeksie postępowania dostawców. Pierwsi nasi dostawcy już podpisali umowy z deklaracjami w tym obszarze.

Kodeks postępowania dostawców

Wyznacza standardy etyczne dla dostawców opracowane na poziomie globalnym.

Jest wynikiem naszej ambicji, by aktywnie współpracować z dostawcami na rzecz promowania profesjonalnych i uczciwych praktyk zgodnych z prawem i łączących poszanowanie praw człowieka, etyki biznesowej i środowiska.

Standardy dostosowane do polskiego rynku będą wdrażane w najbliższych latach.

Wyniki wyszukiwania