Raport zrównoważonego rozwoju 2022

Odpowiedzialność za otoczenie społeczne

Dbamy Dbamy o o społeczności, społeczności, w w których których jesteśmy jesteśmy obecni. obecni. Reagujemy Reagujemy na na sytuacje sytuacje kryzysowe kryzysowe i i kierujemy kierujemy wsparcie wsparcie tam, tam, gdzie gdzie jest jest najbardziej najbardziej potrzebne. potrzebne.

Kiedy w 2022 r. Ukraina została zaatakowana przez Rosję, w De Heus podjęliśmy decyzję o zmianie naszych priorytetów i ukierunkowaniu wsparcia. Środki finansowe programu Działamy i wspieramy postanowiliśmy przeznaczyć na potrzeby obywateli Ukrainy. Cały budżet w kwocie 330 000 zł przekazaliśmy na środki medyczne i środki pierwszej potrzeby.

W sumie wsparliśmy Ukrainę przekazując dary o łącznej wartości 1 mln złotych.
W ramach oddolnej inicjatywy pracownicy De Heus zaoferowali również ukraińskim rodzinom schronienie, udostępniając im przestrzeń w swoich domach i pomagając im w codziennych sytuacjach.

W 2023 r. planujemy powrót do realizacji programu „Działamy i wspieramy”, w ramach którego pracownicy De Heus tworzą i realizują projekty wspierające dzieci i poruszające kwestie bezpieczeństwa, troski o środowisko i zrównoważonego rozwoju rolnictwa. 

Wyniki wyszukiwania