Raport zrównoważonego rozwoju 2022

Indeks treści GRI

STANDARD GRI / INNE ŹRÓDŁO NUMER WSKAŹNIKA NAZWA WSKAŹNIKA LOKALIZACJA
Ogólne ujawnienia
GRI 2: Ogólne ujawnienia 2021 Organizacja i jej praktyki raportowania
2-1 Dane na temat organizacji O nas
2-2 Podmioty objęte raportowaniem zrównoważonego rozwoju w organizacji O raporcie
2-3 Okres objęty raportem, częstotliwość raportowania i dane kontaktowe O raporcie
2-4 Korekty informacji O raporcie
2-5 Weryfikacja zewnętrzna O raporcie
Działalność i pracownicy
2-6 Rodzaje działalności, łańcuch wartości i inne relacje biznesowe O nas
2-7 Pracownicy Zatrudnienie
2-8 Osoby świadczące pracę niebędące pracownikami Zatrudnienie
Zarządzanie
2-9 Struktura i skład organów zarządzających Struktura
2-10 Powoływanie i wybór najwyższych organów zarządzających Struktura
2-11 Przewodniczący najwyższych organów zarządzających Struktura
2-12 Rola najwyższych organów zarządzających w nadzorowaniu zarządzania wpływem Struktura, Zarządzanie zrównoważonym rozwojem
2-13 Delegowanie odpowiedzialności za zarządzanie wpływem Zarządzanie zrównoważonym rozwojem
2-14 Rola najwyższych organów zarządzających w raportowaniu zrównoważonego rozwoju Zarządzanie zrównoważonym rozwojem
2-15 Konflikty interesów Struktura
2-16 Komunikacja kwestii krytycznych Struktura
2-17 Zbiorowa wiedza najwyższych organów zarządzających Zarządzanie zrównoważonym rozwojem
2-18 Ocena działań najwyższych organów zarządzających Zarządzanie zrównoważonym rozwojem
2-19 Polityki wynagrodzeń
2-20 Proces ustalania wynagrodzeń Zatrudnienie
2-21 Roczny wskaźnik całkowitego wynagrodzenia
Strategie, polityki i procedury
2-22 Oświadczenie w sprawie strategii zrównoważonego rozwoju Słowo od Prezesa
2-23 Zobowiązania w ramach polityk Nasze wartości, Zarządzanie zrównoważonym rozwojem, Zasady biznesowe
2-24 Realizacja zobowiązań w ramach polityk Zarządzanie zrównoważonym rozwojem
2-25 Procesy łagodzenia negatywnego wpływu Najwyższa jakość produktów
2-26 Mechanizmy zasięgania porad i sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości Zasady biznesowe
2-27 Zgodność z prawem i regulacjami Zasady biznesowe
2-28 Członkowstwo w organizacjach Partnerstwa
Angażowanie interesariuszy
2-29 Podejście do angażowania interesariuszy Nasi interesariusze
2-30 Układy zbiorowe Zatrudnienie
Istotne zagadnienia
GRI 3: Istotne zagadnienia 2021 3-1 Proces określania istotnych zagadnień O raporcie
3-2 Lista istotnych zagadnień O raporcie
Praktyki zakupowe
GRI 3: Istotne zagadnienia 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi zagadnieniami O nas
GRI 204: Praktyki zakupowe 2016 204-1 Odsetek zakupów u lokalnych dostawców O nas
Materiały i surowce
GRI 3: Istotne zagadnienia 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi zagadnieniami Materiały i surowce
GRI 301: Materiały i surowce 2016 301-1 Wykorzystane materiały i surowce wg masy lub objętości Materiały i surowce
Energia
GRI 3: Istotne zagadnienia 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi zagadnieniami Energia
GRI 302: Energia 2016 302-1 Zużycie energii w organizacji Energia
Odpady
GRI 3: Istotne zagadnienia 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi zagadnieniami Wytwarzane odpady
GRI 306: Odpady 2020 306-2 Zarządzanie znaczącymi skutkami związanymi z odpadami Wytwarzane odpady
306-3 Wytworzone odpady Wytwarzane odpady
Szkolenia i edukacja
GRI 3: Istotne zagadnienia 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi zagadnieniami Szkolenia i benefity
GRI 404: Szkolenia i edukacja 2016 404-2 Programy podnoszenia kwalifikacji pracowników i programy wsparcia w okresie przejściowym Szkolenia i benefity
404-3 Odsetek pracowników regularnie otrzymujących oceny pracy i rozwoju kariery Szkolenia i benefity
Marketing oraz znakowanie produktów i usług
GRI 3: Istotne zagadnienia 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi zagadnieniami Najwyższa jakość produktów
GRI 417: Marketing oraz znakowanie produktów i usług 2016 417-1 Wymagania dotyczące informowania o produktach i usługach oraz ich znakowania Najwyższa jakość produktów
417-2 Przypadki niezgodności z zasadami dotyczącymi informowania o produktach i usługach oraz ich znakowania Najwyższa jakość produktów
417-3 Przypadki niezgodności z zasadami dotyczącymi komunikacji marketingowej Najwyższa jakość produktów

Wyniki wyszukiwania