Raport zrównoważonego rozwoju 2022

Zrównoważona hodowla

Wspieramy Wspieramy hodowców hodowców w w działaniach działaniach przyczyniających przyczyniających się się do do rozwoju rozwoju zrównoważonego zrównoważonego rolnictwa. rolnictwa.

Systematycznie wzbogacamy naszą wiedzę w dziedzinie zdrowia, żywienia, hodowli zwierząt gospodarskich oraz technologii. Informacje analizujemy po to, by naszym klientom dostarczać nowe, konkurencyjne rozwiązania i wraz z nimi odpowiadać na potrzeby konsumentów.

Wsparcie De Heus dla zrównoważonej produkcji zwierzęcej

Bestermine ProtiSave to mieszanka, która zwiększa produkcję białka bakterii żwaczowych, a tym samym produkcję mleka, bez konieczności zwiększania ilości surowców białkowych w dawce.

Dzięki wsparciu wzrostu poziomu kwasu propioniowego prowadzi do zmniejszenia ilości wydalanego metanu. Obniża również poziom amoniaku żwaczowego i ogólny poziom mocznika w organizmie zwierząt, zwiększając ich zdrowotność.

Linia żywieniowa PRO łączy w sobie troskę o dobrostan trzody chlewnej z ochroną środowiska.

Dzięki właściwej optymalizacji białka i zbilansowaniu aminokwasów ograniczane jest ich wydalanie do środowiska. Zastosowanie odpowiednich certyfikowanych surowców obniża koncentrację amoniaku w chlewniach, jednocześnie poprawiając panujący w nich mikroklimat.

Dzięki efektywnemu wykorzystaniu np. połamanych ciastek, kwaśnej serwatki, niekształtnych makaronów czy niesprzedanego pieczywa, które zostałyby wyrzucone, żywienie świń na mokro przyczynia się do walki z problemem marnowania żywności. Poprawia też strawność i obniża koszty produkcji.

Projektujemy modelowe fermy zgodne ze standardem De Heus, których poszczególne elementy i procesy minimalizują wpływ intensywnej hodowli zwierząt na środowisko naturalne.

Ideal-X to program dla indyczek, wymagających specjalistycznego żywienia, które zapewnia nie tylko wysoki status zdrowotny, ale także poprawia rentowność produkcji.

Dodatkowo program wpływa na obniżenie azotu w odchodach zwierząt oraz amoniaku w powietrzu, które niekorzystnie wpływają na środowisko. Umożliwia uzyskanie niższego o 9% śladu węglowego w przeliczeniu na 1 kg masy ciała.

Jak zmniejszyć wpływ hodowli na środowisko?

Wykorzystując nasze doświadczenie i wiedzę, dążymy do ułatwienia hodowcom drogi do transformacji ich gospodarstw w zrównoważone przedsiębiorstwa. Jesteśmy jedyną firmą produkującą pasze, która oferuje tego rodzaju wsparcie. Robimy to z pomocą ekspertów działu rozwoju agrobiznesu w De Heus – Agra-Matic. Tworzy go zespół specjalistów z zakresu technologii chowu zwierząt, ochrony środowiska i budownictwa inwentarskiego. Świadczą oni kompleksowe usługi doradcze w zakresie procesu inwestycyjnego oraz ochrony środowiska zarówno dla wszystkich wytwórni De Heus w Polsce, jak również hodowców będących w serwisie środowiskowym.

Agra-Matic

Kto?

Zespół specjalistów De Heus świadczących usługi doradcze i projektowe w zakresie inwestycji budowlanych i środowiskowych.

Co?

Wsparcie hodowców, którzy planują stworzenie nowych obiektów inwentarskich lub modernizację gospodarstwa tak, aby osiągać wyższe wyniki w produkcji zwierzęcej.

Jak?

Przeprowadzenie procesów zgodnie z aktualnymi przepisami i z poszanowaniem dla środowiska.

Działania w ramach Agra-Matic

De Heus w liczbach:

63
liczba ferm jaką obsługujemy w ramach serwisu środowiskowego
1 080
Liczba klientów, którzy otrzymali wsparcie w procesie inwestycyjnym
35 424 416
liczba brojlerów na fermach objętych serwisem środowiskowym

Wyniki wyszukiwania