Raport zrównoważonego rozwoju 2022

Energia

GRI
  • 3-3
  • 302-1

W W De De Heus Heus regularnie regularnie monitorujemy monitorujemy i i weryfikujemy weryfikujemy zużycie zużycie energii. energii.

Jako firma produkcyjna jesteśmy świadomi naszego wpływu na środowisko wynikającego z wykorzystania energii energetycznej. Stały monitoring i analiza działań oraz wyników w tym obszarze pomagają nam podejmować decyzje, które pozwalają minimalizować skutki wynikające z naszej działalności.

By ograniczyć zużycie energii:
  • Wykorzystujemy energooszczędne silniki i oświetlenie.
  • Ograniczamy wycieki sprężonego powietrza.
  • Optymalizujemy systemy dystrybucji pary.
  • Minimalizujemy utratę ciepła dzięki zastosowaniu izolacji.
W 2022 r. prowadziliśmy działania w ramach transformacji naszych zakładów w taki sposób by były jak najbardziej efektywne energetycznie.

Uruchomiliśmy instalacje fotowoltaiczne i systemy zarządzania energią w wytwórniach w Mieścisku, Iłowo-Osadzie, Łęczycy, Łomży, Spytkowicach, Grodzisku Wielkopolskim i Golubiu-Dobrzyniu.

W 2023 r. planujemy rozpoczęcie prac związanych z uruchomieniem systemu kogeneracji z odzyskiem ciepła w wytwórni pasz w Łomży.

611,28
GJ
energia elektryczna wytworzona w 2022 r. dzięki fotowoltaice
49,5
kWP
moc każdej instalacji
〜 125 181
kg
o tyle zredukowaliśmy CO₂

* Metodologia zbierania danych uległa zmianie, w związku z czym niemożliwe jest porównanie do danych za 2021 r.

Zużycie energii zakupionej na zewnątrz organizacji w 2022 r.* [GJ] Stosunek do całej zakupionej energii
Ze źródeł odnawialnych 39 834 (+7%) 24%
Ze źródeł nieodnawialnych 124 499 (+4%) 76%
Razem  164 333 (+2%) 
* Całkowite zużycie energii pochodzącej ze źródeł nieodnawialnych i odnawialnych obliczono na podstawie całkowitej ilości energii elektrycznej zużytej przez organizację oraz raportu od dostawcy prądu.

Wyniki wyszukiwania