Raport zrównoważonego rozwoju 2022

Najwyższa jakość produktów

 • 2-25
 • 3-3
 • 417-1
 • 417-2
 • 417-3

Najwyższą Najwyższą jakość jakość naszych naszych produktów produktów potwierdzają potwierdzają liczne liczne certyfikaty. certyfikaty.

Zapewnianie jakości postrzegamy jako niekończącą się pracę zmierzającą do osiągania jak najlepszych wyników oraz ciągłego samodoskonalenia.

100% produktów De Heus poddawanych jest ocenie:
 • dokładnemu badaniu podlegają surowce, z których są one wytwarzane,
 • sprawdzane jest spełnianie norm, a także wymogów posiadanych certyfikatów świadczących o jakości i bezpieczeństwie wyrobów,
 • prowadzone są testy proponowanych produktów i rozwiązań, m.in. na fermie testowej oraz fermach referencyjnych.

Odpowiednie stosowanie produktów De Heus jest kluczowe dla osiągnięcia oczekiwanych efektów oraz zapewnienia zdrowia zwierzętom i, w następstwie, bezpieczeństwa żywności. Klienci muszą otrzymać jasny przekaz, dzięki któremu będą mogli otrzymać wszystkie niezbędne informacje dotyczące produktu. Ułatwia im to dokonywanie świadomych wyborów oraz minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Dlatego nasze opakowania zawierają dane dotyczące:
 • składu,
 • bezpieczeństwa użytkowania,
 • sposobu utylizacji.

W 2022 r. odnotowaliśmy 2 przypadki niezgodności związane z informowaniem o produkcie, których skutkiem była kara lub grzywna i 1 przypadek błędnej komunikacji marketingowej, który zakończył się ostrzeżeniem.

Dostawcy komponentów wchodzących w skład pasz i premiksów poddawani są regularnej, okresowej ocenie. Komponenty są sprawdzane zgodnie z ustanowionym harmonogramem badań dla wyeliminowania zagrożeń pochodzących z substancji niepożądanych, które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo produkowanych wyrobów.

Potwierdzeniem skuteczności naszych działań w powyższej sferze są wyniki produkcyjne, które przy wykorzystaniu naszych wyrobów osiągają hodowcy.

Jednocześnie gwarancją otrzymywania wypracowanych standardów produkcji są uzyskane przez nas certyfikaty krajowych i międzynarodowych systemów jakości.

GMP + –standard zapewnienia bezpieczeństwa pasz we wszystkich ogniwach łańcucha paszowego.

FamiQS – system zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz przestrzeganiem Dobrej Praktyki Produkcyjnej (Good Manufacturing Practice, GMP); dedykowany przede wszystkim do produkcji
premiksów i dodatków paszowych.

VLOG – gwarancja, że dany produkt jest wolny od organizmów modyfikowanych genetycznie oraz nie zawiera dodatków paszowych wyprodukowanych z ich pomocą.

Zakres certyfikacji dla poszczególnych wytwórni De Heus w Polsce

Naszym celem jest wytwarzanie produktów wysokiej jakości, spełniających wymagania naszych klientów w zakresie wydajności ich zwierząt oraz bezpiecznych dla zwierząt, konsumentów i środowiska. Aby osiągnąć ten cel, ustanowiliśmy system zarządzania zgodnie z wdrożoną Globalną Polityką Zarządzania Jakością.

Wszystkie problemy zgłaszane przez klientów są rejestrowane w elektornicznej aplikacji 'Reklamacje’. W systemie skonfigurowano dwa rodzaje reklamacji: Reklamacja i Uwaga. W każdym rodzaju reklamacji system wskazuje jej kategorię i przyczynę. Tak skategoryzowana trafia w odpowiedni obieg procesu.

Wyniki wyszukiwania