Raport zrównoważonego rozwoju 2022

Woda

Efektywne Efektywne gospodarowanie gospodarowanie wodą wodą jest jest wyrazem wyrazem naszej naszej odpowiedzialności. odpowiedzialności.

Nasze wytwórnie

pobierają wodę z sieci wodociągowej przede wszystkim do produkcji pary i na cele socjalno-bytowe. Każda lokalizacja prowadzi monitoring jej zużycia na podstawie odczytów licznika. Wytwórnia w Iłowie-Osadzie pobiera dodatkowo wodę podziemną z własnego ujęcia w celu zaopatrzenia zbiornika przeciwpożarowego usytuowanego na jej terenie.

Pobór wody w De Heus w 2022:

1,247
ML
(+101% r/r)
Wody gruntowe
155,558
ML
(+10% r/r)
Woda z innej organizacji
156,805
ML
(+11% r/r)
Razem

Wyniki wyszukiwania