Raport zrównoważonego rozwoju 2022

Kultura organizacyjna

Entuzjastyczni, Entuzjastyczni, doświadczeni, doświadczeni, aktywni aktywni pracownicy pracownicy z z odpowiednią odpowiednią wiedzą wiedzą i i kompetencjami kompetencjami umożliwiają umożliwiają realizację realizację głównych głównych celów celów firmy firmy De De Heus, Heus, czyli czyli wzrost wzrost wydajności wydajności produkcyjnej produkcyjnej oraz oraz zapewnienie zapewnienie dobrostanu dobrostanu zwierząt. zwierząt.

Przedsiębiorczość, zaangażowanie i pasja pomagają im wspierać hodowców w codziennej pracy.

Nasza kultura firmowa opiera się na 4 wartościach:

Wierzymy, że w odpowiednim środowisku organizacyjnym rozkwitnie każdy talent.

Dlatego skupiamy się na dopasowaniu ambicji i osobowości potencjalnych pracowników do naszej strategii, celów i kultury.

Wyniki wyszukiwania