Raport zrównoważonego rozwoju 2022

Materiały i surowce

GRI
  • 3-3
  • 301-1

Materiały Materiały i i surowce surowce wykorzystywane wykorzystywane w w De De Heus Heus do do produkcji produkcji i i pakowania pakowania poddawane poddawane szczegółowym szczegółowym ocenom. ocenom.

Surowce, które wykorzystujemy do produkcji pasz poddawane są ocenie ryzyka, pod kątem bezpieczeństwa i wpływu na dobrostan zwierząt oraz środowisko. Na podstawie zebranych informacji definiujemy odpowiednie środki kontroli w odniesieniu do stosowania danego surowca.

Tam, gdzie jest to możliwe, do produkcji pasz wykorzystujemy nie tylko rośliny uprawne, ale też wartościowe produkty uboczne z produkcji przemysłu spożywczego, olejarskiego lub gorzelniczego. Przyczynia się to do ograniczenia zużycia zasobów naturalnych, np. wody.

Wykorzystane materiały* Masa [t]
Papier (materiały opakowaniowe) 1 074
Tworzywa sztuczne 39
Drewno (palety drewniane) 2 126
Razem  3 239 
*Materiały pochodziły ze źródeł odnawialnych.

Wyniki wyszukiwania