Raport zrównoważonego rozwoju 2022

Nasi interesariusze

GRI
  • 2-29

Inicjatywy Inicjatywy i i działania, działania, które które podejmujemy podejmujemy na na co co dzień, dzień, ukierunkowane ukierunkowane na na potrzeby potrzeby naszych naszych interesariuszy. interesariuszy.

Prowadzimy z nimi dialog oraz budujemy relacje pełne szacunku, szczerości i otwartości. Stawiamy na transparentność i etyczną współpracę.

Opinie interesariuszy są dla nas istotne z punktu widzenia budowania wartości rynkowych i przewag konkurencyjnych. Chcemy być ważnym ogniwem w produkcji zrównoważonej żywności, dlatego musimy ściśle współpracować z zaangażowanymi stronami, budować świadomość i wsłuchiwać się w potrzeby.

NASI INTERESARIUSZE

Wiemy, jak ważne jest poznanie oraz zaadresowanie potrzeb i oczekiwań naszych interesariuszy. By to osiągnąć przeprowadzamy badania dostosowane do grup odbiorców.

  • mierzymy poziom satysfakcji klientów,
  • poznajemy ocenę różnych aspektów naszej działalności, w tym m.in. obsługi klienta, jakości produktów, zadowolenia z technicznych i finansowych warunków współpracy,
  • badania przeprowadzamy 3 razy w roku,
  • systematycznie wypracowujemy rozwiązania, które zwiększają satysfakcję klientów i poprawiają jakość naszej wzajemnej współpracy.
  • analizujemy poziom zadowolenia pracowników,
  • podejmujemy działania na rzecz wzrostu ich satysfakcji,
  • badanie przeprowadzamy raz w roku we wszystkich jednostkach De Heus na całym świecie.
  • pomagają nam określić potrzeby różnych grup interesariuszy, m.in. konsumentów,
  • np. badania potrzeb klientów, ankiety dotyczące oczekiwań, ankiety satysfakcji, ankiety i badania angażujące pracowników w różne obszary, spotkania edukacyjne dla klientów, badania konsumenckie.

Wyniki wyszukiwania