Raport zrównoważonego rozwoju 2022

Ochrona zdrowia

W W ramach ramach dbałości dbałości o o zdrowie zdrowie pracowników pracowników organizujemy organizujemy badania badania profilaktyczne profilaktyczne związane związane z z obszarem obszarem zawodowym. zawodowym.

W De Heus, jeśli wykonywanie obowiązków staje się niebezpieczne lub zagraża zdrowiu, przerywamy pracę.

Opuszczenie stanowiska pracy w przypadku wystąpienia sytuacji niebezpiecznej lub niekorzystnej dla zdrowia jest obowiązkiem pracownika – zasada ta jest regularnie przywoływana podczas wstępnych i okresowych szkoleń BHP.

W 2022 r. w De Heus miało miejsce 1 postępowanie, dotyczące podejrzenia choroby zawodowej – astmy oskrzelowej. Zakończyło się ono decyzją o braku podstaw do jej stwierdzenia.

Zagrożenia, które mogą przyczynić się do pogorszenia stanu zdrowia oceniliśmy w ryzyku zawodowym.

W przypadku pracowników produkcji główne zagrożenie związane jest z pyłami, substancjami chemicznymi i hałasem, w związku z czym prowadzone są regularne pomiary środowiska pracy, a pracownicy wyposażani są w środki ochrony indywidualnej.

W 2022 r. podjęliśmy decyzję o powrocie do organizacji Dni Zdrowia, podczas których pracownicy mogli skorzystać z m.in. wykładów na temat zdrowia, doradztwa w zakresie zdrowego stylu życia, ergonomii pracy, właściwej diety, czy masaży. Przez kilka lat działania nie były realizowane w związku z restrykcjami związanymi z pandemią COVID-19. Projekt ruszył w 2023 r. i zostanie poszerzony o aktywności promujące bezpieczeństwo.

Wyniki wyszukiwania