Raport
zrównoważonego
rozwoju 2021

Dbamy o dobrostan zwierząt

Dbamy o jak najwyższy poziom dobrostanu zwierząt, który jest kluczowy dla naszej działalności.

GRI:
  • wskaźnik własny

Od dobrostanu zwierząt zależy jakość uzyskiwanych z nich wyrobów oraz opłacalność prowadzonej produkcji. Równie ważne są względy humanitarne – zależy nam, aby utrzymywane zwierzęta były wolne od dolegliwości i mogły bytować w komfortowych dla nich warunkach.

Jak dbamy o dobrostan zwierząt?

deheus-grafiki_klikalna (2) deheus-grafiki_klikalna (2)

Tylko zwierzęta utrzymywane w warunkach wysokiego dobrostanu są w stanie osiągać wysoką efektywność żywienia, której potwierdzeniem jest np. duża dzienna wydajność mleka czy wysoki poziom wskaźnika wykorzystania paszy (FCR).

W 2030 r. De Heus Animal Nutrition planuje przeszkolić

100 000

rolników i pracowników gospodarstw rolnych

w zakresie profesjonalnego zarządzania gospodarstwem, redukcji antybiotyków, dobrostanu zwierząt, bioasekuracji, bioróżnorodności, globalnej certyfikacji i redukcji CO2.

Opracujemy KPI (Kluczowe wskaźniki efektywności), aby zmierzyć wpływ i korzyści dla naszych klientów, a także ostateczny efekt szkoleń.

Wyniki wyszukiwania