Raport
zrównoważonego
rozwoju 2021

Zatrudnienie

Dla naszych pracowników tworzymy atrakcyjne i uczciwe środowisko pracy. Naszym obowiązkiem jest zatrudnianie i awansowanie na podstawie indywidualnych predyspozycji, stymulowanie rozwoju zawodowego i osobistego poprzez edukację, a także zapewnianie bezpiecznych warunków wykonywania obowiązków.

GRI:
 • 102-8
 • 102-41
 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 401-1

Odpowiedzialne zarządzanie kwestiami pracowniczymi zapewniają wdrożone przez nas dokumenty wewnętrzne, takie jak:

 • regulamin pracy
 • regulamin wynagradzania
 • wewnętrzna instrukcja systemu wynagradzania
 • regulamin nagród, wyróżnień i premiowania
 • procedura zasoby ludzkie
 • opisy stanowisk pracy

Polityka personalna, regulaminy i zarządzenia dostępne są dla nich w systemach elektronicznych, a w przypadku pracowników wytwórni także na tablicach ogłoszeń (monitory ekranowe).

Regularnie organizują spotkania, aby móc odpowiednio szybko reagować na pojawiające się wyzwania i problemy oraz wspierać w codziennych obowiązkach.

Stosowane do tego narzędzia to cykliczne ankiety badające satysfakcję pracowników, system oceny pracowniczej, ankiety do prowadzonych projektów oraz bezpośrednie spotkania z pracownikami.

Przeprowadzamy cykliczne badanie potencjału naszych kadr i zarządzania talentami, opracowujemy plany retencji i sukcesji oraz roczne plany zatrudnienia.

Chcemy podkreślić, że dbamy o pracowników, zapewniając im przyjazne warunki pracy oraz pielęgnujemy i rozwijamy talenty na wszystkich poziomach organizacji

Kadra De Heus w 2021 r.

761

pracowników

210

kobiet

551

mężczyzn

87

osób zostało zatrudnionych

122

osoby odeszły z pracy

16%

wyniósł wskaźnik rotacji

W De Heus nie zawarto żadnych umów zbiorowych z pracownikami.

Wyniki wyszukiwania