Raport
zrównoważonego
rozwoju 2021

Zarządzanie energią

Każda wytwórnia De Heus prowadzi bieżący monitoring zużycia energii.

GRI:
  • 103-1
  • 103-2
  • 103-3
  • 302-1

Do grudnia 2023 r. zamierzamy dostosować nasze zakłady do najlepszych dostępnych praktyk (tzw. konkluzji BAT) w zakresie efektywności energetycznej.

>20%

zużywanej przez nas energii pochodzi ze źródeł odnawialnych.

161 495 GJ

Całkowite zużycie energii wewnątrz organizacji

119 232 GJ

Łączna konsumpcja energii ze źródeł nieodnawialnych

37 305 GJ

Łączna konsumpcja energii ze źródeł odnawialnych

* Całkowite zużycie energii pochodzącej ze źródeł nieodnawialnych i odnawialnych obliczono na podstawie całkowitej ilości energii elektrycznej zużytej przez organizację oraz raportu od dostawcy prądu.
** Dla energii elektrycznej przyjęto, że 1 MWh = 3,6 GJ.

Dla porównania:

średnie zużycie energii elektrycznej w 4-osobowym gospodarstwie domowym w Polsce w ciągu roku wynosi ok. 2500 kWh, czyli 9 GJ.

deheus-grafiki-17 deheus-grafiki-17

Wytwórnia w Mieścisku wykorzystuje zespół kogeneracji z odzyskiem ciepła, dzięki czemu powstająca energia elektryczna jest wykorzystywana na własne potrzeby zakładu. Kogeneracja jest również planowana w innych naszych lokalizacjach, np. w Łomży i Podkonicach.

W wytwórni w Janowcu Wielkopolskim mamy pompę ciepła, która służy do ogrzewania budynku biurowego.

W 2021 r. rozpoczęliśmy wykonanie i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych wraz z systemem zarządzania energią w pięciu naszych wytwórniach (w miejscowościach: Mieścisko, Iłowo-Osada, Łęczyca, Łomża i Spytkowice):
• moc każdej instalacji – 49,60 kWp;
• łączna szacowana produkcja energii elektrycznej – średnio ok. 250 MWh w skali roku.

W I kwartale 2022 r. zakończyliśmy budowy we wszystkich lokalizacjach i rozpoczęliśmy wytwarzanie energii elektrycznej, a także zainicjowaliśmy wykonanie instalacji w trzech kolejnych lokalizacjach (Grodzisk Wlkp., Golub-Dobrzyń, Podkonice).

Dzięki pozyskiwaniu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) :

-200 ton rocznie

zmniejszymy emisje CO2 do atmosfery.

-100 tys. zł rocznie

zmniejszymy koszty zużycia energii elektrycznej.

Wyniki wyszukiwania