Raport
zrównoważonego
rozwoju 2021

Zużycie wody

Poprzez efektywne gospodarowanie wodą chcemy chronić jej zasoby.

GRI:
  • 303-3

Nasza działalność produkcyjna nie wymaga dużych ilości tego surowca.

Nasze wytwórnie pobierają wodę z sieci wodociągowej przede wszystkim na cele technologiczne i socjalno-bytowe. Każda lokalizacja prowadzi monitoring jej zużycia na podstawie odczytów licznika. Wytwórnia w Iłowie-Osadzie pobiera dodatkowo wodę podziemną z własnego ujęcia w celu zaopatrzenia zbiornika przeciwpożarowego usytuowanego na jej terenie.

141,624 ML

Całkowity pobór wody

141 ML

Woda z innej organizacji

0,62 ML

Wody gruntowe

Woda słodka  (≤1 000 mg/l całkowitej ilości substancji rozpuszczonych)

Dla porównania:

W basenie olimpijskim o długości 50 m i głębokości 3 m mieści się ok. 3,75 Megalitrów wody.

Wyniki wyszukiwania