Raport
zrównoważonego
rozwoju 2021

Stawiamy na innowacje

Wierzymy, że zapewnianie dostępu do bezpiecznej i zdrowej żywności powinno iść w parze ze zrównoważoną produkcją i szacunkiem dla środowiska. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie zdobyte dzięki bliskiej współpracy z hodowcami, nieustannie pracujemy nad koncepcją zrównoważonej produkcji zwierzęcej, której poszczególne elementy minimalizują wpływ intensywnej hodowli na środowisko naturalne.

Systematycznie wzbogacamy naszą wiedzę w dziedzinie zdrowia, żywienia, hodowli zwierząt gospodarskich oraz technologii. Informacje analizujemy po to, by dostarczać nowe, konkurencyjne rozwiązania dla naszych klientów i wraz z nimi odpowiadać na potrzeby konsumentów.

Elementy infrastruktury i technologie, w których widzimy szansę na redukcję wpływu hodowli na środowisko

deheus-grafiki-jr-fermy (1) deheus-grafiki-jr-fermy (1)

Innowacyjne produkty dla bydła – wspierają bardziej wydajną produkcję bez konieczności zwiększania skarmianych surowców.

Do głównych wyzwań, jakie towarzyszyły wprowadzeniu na rynek naszych najnowszych produktów – mieszanek Bestermine ProtiSave i Bestermine Promotor Tłuszczu – należały nie tylko kwestie ekonomiczne, ale również środowiskowe i żywieniowe, w tym potrzeba ograniczenia zużycia surowców białkowych oraz presja na obniżenie azotu i amoniaku wydalanych do środowiska.

Bestermine ProtiSave to mieszanka, która zwiększa produkcję białka bakterii żwaczowych, a tym samym produkcję mleka, bez konieczności zwiększania ilości surowców białkowych w dawce. W ramach przeprowadzonych testów i badań udowodniono, że ProtiSave jest skuteczny w dłuższej perspektywie oraz bezpieczny dla mikroorganizmów żwacza i organizmu krowy. Wykorzystuje naturalny potencjał żwacza do maksymalizacji produkcji białka jego mikroorganizmów. Dzięki wsparciu wzrostu poziomu kwasu propioniowego prowadzi do zmniejszenia ilości wydalanego metanu. Obniża również poziom amoniaku żwaczowego i ogólny poziom mocznika w organizmie zwierząt, zwiększając ich zdrowotność.

Bestermine Promotor Tłuszczu w podobny sposób wpływa na podniesienie parametrów mleka (w tym przypadku poziomu tłuszczu) bez konieczności zwiększenia zużycia surowców. Chroni również organizm krowy przed negatywnym wpływem warunków środowiskowych, zwłaszcza w okresie letnich upałów.

Oferta żywieniowa PRO – ograniczanie śladu węglowego

Linia żywieniowa PRO łączy w sobie troskę o dobrostan trzody chlewnej z ochroną środowiska – ograniczaniem śladu węglowego

Dzięki właściwej optymalizacji białka i zbilansowaniu aminokwasów ograniczane jest ich wydalanie do środowiska. Zastosowanie odpowiednich certyfikowanych surowców obniża koncentrację amoniaku w chlewniach, jednocześnie poprawiając panujący w nich mikroklimat.

Prowadzimy także testy zastosowania pasz linii PRO do żywienia innych zwierząt hodowlanych. Ich wstępne wyniki są obiecujące i potwierdzają potencjalne znaczenie tych produktów dla ograniczania emisji amoniaku i metanu do środowiska.

Płynne żywienie – zapobieganie marnotrawstwu

De Heus jest liderem rynku płynnego żywienia trzody chlewnej – obsługuje ponad 55% ferm z instalacją płynnego żywienia w Polsce.

Dzięki efektywnemu wykorzystaniu np. połamanych ciastek, kwaśnej serwatki, niekształtnych makaronów czy niesprzedanego pieczywa, które zostałyby wyrzucone, żywienie świń na mokro przyczynia się do walki z problemem marnowania żywności. Płynne żywienie to także lepsza strawność i niższe koszty produkcji.

Zrównoważona ferma – standard ,,fermy De Heus’’ i audyty

Projektujemy modelowe fermy, których poszczególne elementy i procesy minimalizują wpływ intensywnej hodowli zwierząt na środowisko naturalne.

Opracowaliśmy standard „fermy De Heus”, aby wyróżniać hodowców dbających o dobrostan zwierząt i dążących do prowadzenia działalności w sposób zrównoważony, którzy mogą tym samym stać się wzorem dla innych.

Przeprowadzamy także audyty w celu oceny zgodności z aktualnymi wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz dbałości o dobrostan zwierząt. Doradzamy hodowcom w doborze rozwiązań, które mogą przyczynić się do redukcji wpływu ich działalności na środowisko naturalne.

Wyniki wyszukiwania