Raport
zrównoważonego
rozwoju 2021

Udział w inicjatywach i członkostwo w organizacjach

Uczestniczymy w inicjatywach branżowych oraz projektach związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim ukierunkowanymi na zrównoważony rozwój.

GRI:
  • 102-12
  • 102-13

Jako jedna z dwóch firm w Polsce podpisaliśmy porozumienie z Europejską Federacją Producentów Pasz (FEFAC), w którym zobowiązaliśmy się do końca 2025 r. kupować śrutę sojową tylko ze zrównoważonych upraw spełniających wytyczne FEFAC.

Zrobiliśmy już pierwszy krok, aby osiągnąć ten cel:

W naszej wytwórni w Buku od 2022 używamy 100% śruty sojowej z certyfikatem Round Table on Responsible Soy (RTRS). To międzynarodowa inicjatywa, w ramach której producenci, sprzedawcy i przetwórcy soi współpracują z bankami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia zrównoważonej uprawy soi na całym świecie oraz zapewnienia społecznej odpowiedzialności sektora sojowego.

Jesteśmy w trakcie certyfikacji TOP EMPLOYER, aby wzmacniać nasze kompetencje w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi i wciąż usprawniać działania na rzecz satysfakcji pracowników

Organizacje, do których należymy:

  • Europejska Federacja Producentów Pasz (FEFAC)
  • Izba Zbożowo-Paszowa
  • COCERAL (światowa organizacja producentów zbóż)
  • Krajowa Rada Drobiarstwa

Wyniki wyszukiwania